English Español
צרו קשר

חדשות ואירועים

חזרה לרשימת חדשות

בשבת האחרונה (בשלח) קיימה הישיבה שבת בוגרים למחזור כ' במלאת שלושים שנה לנפילתו של חברינו אלי שפר הי"ד

בס"ד

השבת הייתה מלאה בזכרונות ובניחוחות מן העבר יחד עם טעימה מההווה. 

בני השיעור לא היו מוכנים לוותר על קבלת שבת אצל הכותל המערבי על אף מזג האויר הסוער ונהנו לשחזר חוויות.

את סעודת ליל שבת סעדו יחד עם מו"ר הרב הדרי שליט"א באוירה מאוד מרוממת.

במהלך תפילת שחרית זכו לטעום ממנהג הישיבה של לימוד הלכות שבת ע"י ראש הישיבה ולאחר התפילה התכנסו בני השיעור לקידוש יחד עם הרמי"ם שקיבלו את פניהם בשיעור א' לפני שלושים שנה - הרב יוסף אנסבכר והרב בנימין יגר.

את הסעודה סעדו יחד עם ראש הישיבה, הרב ברוך וידר שליט"א. בהמשך השבת - מפגש עם הרב נבנצל למעוניינים,שיח בנושא השפעת הישיבה בחיי המעשה ולסיום שיחה של הרב טוביה ליפשיץ בסעודה שלישית.

לסיכום שבת נפלאה ומרוממת - היה שווה. 

התמונה של ‏ישיבת הכותל‏.

התמונה של ‏ישיבת הכותל‏.