English Español
צרו קשר

חדשות ואירועים

חזרה לרשימת חדשות

חילופי משמרות בתפקיד רכז הבוגרים בישיבת הכותל


מצ"ב מכתב מאחראי בוגרים היוצא דניאל הרשקו

אנחנו רוצים להודות לדניאל הרשקו ולרעייתו על המסירות הגדולה לבית הישיבה בשנים האחרונות בתפקידו כרכז הבוגרים. ההשקעה הרבה, העשייה הגדולה והרצון להוסיף קומות נוספות בבניינה של תורה ובבניינה של ישיבת הכותל נשאו ונושאים פרי כל הזמן.
תודה רבה וישר כח גדול בשם בית הישיבה והבוגרים.

ברכת הצלחה לרכז הבוגרים החדש שבתי פסין.
בברכת התורה ובברכת ירושלים
בית ישיבת הכותל
הרב ברוך וידר ראש הישיבה
מוטי ג'רבי מנכ"ל.