English Español
צרו קשר

חדשות ואירועים

חזרה לרשימת חדשות

ביקור תלמידי תיכון הריאלי בחיפה בישיבה

בס"ד

השבוע התקיים סבב הלימוד השני של בני ישיבת הכותל יחד עם תלמידי תיכון הריאלי בחיפה.

כבכל שנה מגיעים תלמידי בית הספר הריאלי ללימוד מפגש ושיח אישי עם תלמידי הישיבה במסגרת סמינר זהות יהודית שלהם בירושלים.
ראש הישיבה פתח את הביקור וסיפר לתלמידי הריאלי על הערכים שבהם אנו מאמינים בישיבת ההסדר, תורה, מדינה וצבא- ספרא וסייפא יחד עם חוויות משירותו הצבאי. 
תלמידי הריאלי מצביעים על הביקור בישיבת הכותל והמפגש הבינאישי הישיר עם תלמידי הישיבה כנקודת השיא בסמינר שלהם.