English Español
צרו קשר

חדשות ואירועים

חזרה לרשימת חדשות

מסע גיבוש

בס"ד

התמונה של ‏ישיבת הכותל‏.

מסע הגיבוש המסורתי של בני שיעור ב' וג' לקראת הגיוס בארגון והפקת צוות הישיבה התותחים.
לאחר מסע אלונקות יפגשו עם הצוות שהכין מראש על האש מיוחד התמונה של ‏ישיבת הכותל‏.