English Español
צרו קשר

חדשות ואירועים

חזרה לרשימת חדשות

פרס ירושלים

שידור ישיר מקבלת פרס ירושלים לתורה וחינוך לישיבת ההסדר הכותל.
מקבלי הפרס משר החינוך מר נפתלי בנט:
הרב ח"י הדרי שליט"א נשיא הישיבה.
הרב ברוך וידר ראש הישיבה.
מר קורט רוטשילד חבר עמותת הישיבה
ומר מוטי ג'רבי מנכ"ל הישיבה
אחראי בוגרים כותל