English Español
צרו קשר

חדשות ואירועים

חזרה לרשימת חדשות

'מכותל הישיבה' - עלון תורני חודשי לשבת זכור

לצפייה מיטבית בעלון ולהדפסה- לחץ כאן

 


שיעורים מישיבת הכתל לשבת תצווה\זכור ופורים
שבת שלום וחדש אדר שמח


 שיחת הרב נבנצל שליט"א 
https://youtu.be/hIcpbjVbk7M
הרב הדרי שליט"א
הקשר בין ההפטרה לפרשה
https://youtu.be/AGa6IInKX7o

הרב אברהם ריבליןשליט"א
https://youtu.be/espQ4jNSbdc

הרב ישעיהו שטיינברגר שליט"א -
משה רבינו והקשר לפורים
http://hakotel.org.il/hebrew/torah/view.asp?id=4898&ravID=148