English Español
צרו קשר

חדשות ואירועים

חזרה לרשימת חדשות

לבשי בגדי תפארתך עמי שבת זכור תשע"ח - שבת כלל ישראל באשדוד ישיבת הכותל

בס"ד

רבני הישיבה ובראשם הרב ברוך וידר ראש הישיבה שבתו יחד עם בני הישיבה בעיר אשדוד לשבת כלל ישראל המסורתית.

תמונות: ישי דמארי (שיעור א')

התמונה של ‏ישיבת הכותל‏. התמונה של ‏ישיבת הכותל‏. התמונה של ‏ישיבת הכותל‏.

התמונה של ‏ישיבת הכותל‏.  

בתמונות הרב ברוך וידר ראש הישיבה יחד עם ראש ישיבת אשדוד הרב דוד גבריאלי בסיומה של סעודה שלישית והבדלה משותפת עם סניפי בני עקיבא באשדוד וישיבות ההסדר
צילום-ישיבת אשדוד

התמונה של ‏ישיבת הכותל‏. התמונה של ‏ישיבת הכותל‏. התמונה של ‏ישיבת הכותל‏.