English Español
צרו קשר

חדשות ואירועים

חזרה לרשימת חדשות

ברכת הדרך למתגייסים

בס"ד
בני הישיבה ברכו היום את המתגייסים העתידים להתגייס בשבועות הקרובים בברכת הדרך המסורתית.
ברכו:

נציג המתגייסים - אביחי שחור 
נציג המתגייסים בגיוס מח"ל 
נציג התלמידים - יצחק גליק
אפי ריפקין מנהל המטבח 
ולבסוף קיבלו התלמידים ספר לימוד יומי שמירת הלשון וחפץ חיים ואת מתנת הישיבה המסורתית- תיק גדול עם הכיתוב "ישיבת הכותל איתך לאורך כל הדרך"
ה' ישמור צאתכם ובואכם- שובכם לשלום