English Español
צרו קשר

חדשות ואירועים

חזרה לרשימת חדשות

יום לימוד ועצרת זיכרון במלאת שלושים לפטירת מו"ר הרב ישעיהו הדרי זצ"ל

ניתן לצפות בהספדים המלאים מהלוויה בכתובת:

http://hakotel.org.il/hebrew/news/?id=1897
 


משפחת הרב הדרי זצ"ל תשמח לקבל סיפורים וזכרונות על הרב הדרי זצ''ל, לדוא''ל:
Haravhadari@gmail.com

לרישום - לימוד ש"ס בבלי_ישיבת הכותל לע"נ מו"ר הרב חיים ישעיהו הדרי זצ"ל- עד ר"ח אייר תשע"ט