English Español
צרו קשר

חדשות ואירועים

חזרה לרשימת חדשות

עצרת זיכרון במלאת 30 לפטירתו של מו"ר הרב הדרי זצ"ל - קטעים מצולמים מהמושבים השונים

בס"ד

שירת ירושלים - ניגוני הרב הדרי

שיח בנושא: החינוך התורני

העצרת המרכזית