English Español
צרו קשר

חדשות ואירועים

חזרה לרשימת חדשות

ברוך דיין האמת בית ישיבת הכותל משתתף באבלו הכבד של מו"ר ראש הישיבה הרב ברוך וידר שליט"א, ומשפחות וידר ואקשטיין על הסתלקותו של ר' דב בן ר' אליעזר והדסה וידר ז"ל (אחיו הגדול של הרב) מתומכי ומחזיקי התורה בישיבה שנים רבות, הלוויה תתקיים היום, יום רביעי י"א

הלוויה תתקיים היום, יום רביעי י"א באלול, 22.8, בשעה 15:30, בבית העלמין ותיקים בנתניה. יושבים שבעה בבית המנוח רחוב האדמו"ר איפרגן 5 פתח תקווה זמני תפילות: שחרית 07:00, מנחה 19:00, ערבית 19:45.