English Español
צרו קשר

חדשות ואירועים

חזרה לרשימת חדשות

בְּמוֹצָאֵי מְנוּחָה קִדַּמְנוּךָ תְּחִלָּה

במוצאי שבת פרשת כי תבוא מצטרפים אחינו האשכנזים למבקשי הסליחות מוצ"ש 23.45 סדר מוסר 24.10 שיחה- מו"ר ראש הישיבה 24.39 חצות הלילה- בקשת סליחות יום א' 7.30 תפילת שחרית במהלך השבוע- 6.30 בקשת סליחות נוסח ע"מ- פינת ביהמ"ד 6.45 בקשת סליחות נוסח אשכנזי- ביהמ"ד