English Español
צרו קשר

חדשות ואירועים

חזרה לרשימת חדשות

"ותבנהו מהרה ותגדל כבודו" - תודה רבה לכל התורמים!

תודה 👏 תודה 👏 תודה 👏
בזכותכם נוכל להתחיל בחידוש, גיוון ושיפוץ אוצר הספרים הישיבתי ואוצר הספרים של בני חו"ל, ולהקים מערכות מידע מתקדמות שיאפשרו לאלפי תלמידים מהארץ ומהעולם לימוד מעמיק ומקיף וחיבור למקורות ולתורת ירושלים. 
🎉🎊🎉🎊🎉🎊🎉🎊🎉🎊🎉🎊🎉🎊🎉
תודה 👈 https://cmatch.me/Yeshivat-Hakotel

 

ותבנהו מהרה ותגדל כבודו 
החלק שלך בחידוש אוצר הספרים בישיבת הכותל לזכרו של הרב הדרי

אתה קורא שורות אלו כי גם אתה זכית, ללא ספק, לשמוע או להכיר את הרב חיים ישעיהו הדרי זצ״ל. 
מיד עם סיומה של מלחמת ששת הימים, פעל הרב הדרי זצ"ל יחד עם תלמידי הישיבה ומייסדיה להחזיר עטרה ליושנה לרובע היהודי בירושלים, ולמעלה מיובל הנהיג במסירות את ישיבת הכותל המתנוססת ככתר תורה בראשו של הרובע היהודי שבין החומות.

פטירתו של הרב הדרי באייר אשתקד הותירה רושם בל ימחה אצל כולנו, אך אנו לא שוכחים ובוחרים להחיות ולהנציח את זכרו, לתעל את הכאב שבעזבונו - לבניין וצמיחה ולתת למסכת חייו המשך והתחדשות. 

הקלק כאן כדי ללמוד עוד ולתמוך בישיבת הכותל  

כדי להמשיך את חזונו של הרב הדרי זצ״ל, את בקיאותו הנודעת ואת לימודו התדיר באוצר הספרים, אנו רוצים לחדש את הספריות, אוצר הספרים והספרייה האנגלית, ולספק לתלמידנו את הכלים שיאפשרו להם לימוד מקיף ויתר נגישות לעומקה של תורה.
תרומתך תנציח את זכרו של הרב הדרי, תחזק את מפעל חייו, ותוסיף נדבך בבניין ישיבת הכותל וירושלים. 

אנא עזור לנו להגיע אל היעד, תרום כבר עכשיו לחידוש הספריות, 

אנו מעריכים מעומק הלב את תמיכתך ושותפותך ומודים לך על נדיבותך עבור כל סכום שביכולתך לתת. 

בתודה מראש ובברכת ירושלים, 
בית ישיבת הכותל
 

אתה חלק ממשפחת ישיבת הכותל, ואנו זקוקים לעזרתך היום יותר מתמיד. אנא תרום כבר עכשיו ותרום בנדיבות- לאחר מכן עזור לנו להפיץ ולשתף את הקמפיין בכל מעגליך- מעגלינו