English Español
צרו קשר

חדשות ואירועים

חזרה לרשימת חדשות

'יחד בקדושה' - לומדים ומסיימים את הש"ס ביום אחד ובמקום אחד

לבוגרי וידידי הישיבה
מצורפת קריאה של ראש הישיבה הרב ברוך וידר להשתתפות באירוע "יחד בקדושה"
של איגוד ישיבות ההסדר
הקישור לפרטים המלאים הוא: 
https://www.siyum.org.il/

עשרת הבוגרים הראשונים שיצטרפו למיזם 
יסובסדו על ידי הישיבה בסך של 1,000 ש"ח בדמי ההשתתפות
(נא להודיע לנו במייל חוזר על ההשתתפות וניצור קשר להפעלת הסבסוד)


נתכבד מאוד בהצטרפותכם
בברכת בשורות טובות ובברכת ירושלים
בית ישיבת הכותל


 

 

י