English Español
צרו קשר

חדשות ואירועים

חזרה לרשימת חדשות

שיחת הרב הדרי זצ"ל לפרשת החודש- שערי החודש והשבת - אלישע גרוסברג

תקציר:
 
פרשת החודש: 
הקביעות והחידוש נדמים כמושגים מנוגדים. יש אנשים הנוטים ליציבות ויש לשינוי, יש זמנים של ישיבה במנוחה ויש של ריצה לקראת חידוש. כך גם במועדים- השבת מסמלת את הקדושה הקבועה, ור"ח מסמל את זו המתחדשת.
אולם בעומק, ניגודיות זו טומנת בחובה דווקא השלמה. שכן גם החידוש מונע מיסודות יציבים, וגם בקביעות טמונה דינמיות. כך שבת ור"ח הם אך שני פנים של אותו סוד נעלם.
הרבה ראשי חודשים יש, וכל אחד הוא כפתח לשער אחר של הלב. הרבה אנשים יש בעולם, ולכל אחד הפתח שלו, לכל אדם הדרך שלו והאות שלו בתורה.
בזמן הזה כל שערי הלב קצת סגורים, אך לעתיד לבוא הם יפתחו לרווחה. על כך התנבא יחזקאל בהפטרתנו: "וביום השביעי יפתח וביום החודש יפתח". וכשיפתח שער המקדש הפנימי בר"ח ושבת כאחד- יתגלה שבפנימיות הם אכן אחד.
מעין מחזה זה מתרחש בשבת זו, שבה נפגשים ר"ח ניסן ושבת. ר"ח ניסן הוא החדשני שבראשי החודשים, ועליו הצטוו ישראל: "החודש הזה לכם"- כוח החידוש מסור בידכם ובו תצאו ממצרים. על כן יש בשבת זו סגולה לפתיחת שערי הלב לקבלת שפע יציב וחדש, כזה שיביא כל אחד לשער האישי לחירותו.
-ע"פ כתבי הרב זצ"ל-
שבת שלום!

לצפיה מיטבית - לחץ כאן

לצפיה מיטבית - לחץ כאן