English Español
צרו קשר

חדשות ואירועים

חזרה לרשימת חדשות

שואלין ודורשין בהלכות הפסח

שואלין ודורשין בהלכות הפסח

לשיעורים נוספים בענייני הפסח - לחץ כאן

לשיעורים נוספים בהלכות הפסח - לחץ כאן

נוששיעור כללי בהלכות ליל הסדר | יום עיון לקראת פסח Audio Shiur Dvar Torah Video Shiurא מעביר השיעורמו"ר ראש הישיבה הרב ברוך וידר שליט"א
ביאורים בהגדה של פסח | יום עיון לקראת פסח Audio Shiur Dvar Torah Video Shiur הרב בנימין יגר
עיונים בהגדה של פסח | יום עיון לקראת פסח Audio Shiur Dvar Torah Video Shiur הרב אברהם ריבלין
סיפור יציאת מצרים בנביאים | יום עיון לקראת פסח Audio Shiur Dvar Torah Video Shiur הרב עמוס קליגר
זכר ליציאת מצרים | שיעור לקראת ליל הסדר Audio Shiur Dvar Torah הרב אריה שפירא
ערך בערך | שיחה לפרשת בא התשע"ט Audio Shiur Dvar Torah Video Shiur מו"ר הרב אביגדר נבנצל שליט"א
השוואת פורים לפסח - לאור ההבדל בין מרדכי למשה,בין מלכות בית דוד וישראל Audio Shiur הרב ישעיהו שטיינברגר
מגיד - תוקף הבריאה Audio Shiur Video Shiur

מו"ר ראש הישיבה הרב ברוך וידר שליט"א