English Español
צרו קשר

חדשות ואירועים

חזרה לרשימת חדשות

אירועי יום ירושלים - שיעורים ותמונות

בס"ד

יום ירושלים של תורה:

נושא מעביר השיעור
שיחה לכבוד יום ירושלים מפי הרב יגאל הדאיה שליט"א Video Shiur הרב יגאל הדאיה
שיחה לכבוד יום ירושלים מפי הרב שלמה לוי שליט"א Video Shiur הרב שלמה לוי
שיחה לכבוד יום ירושלים מפי הרב דוד פנדל שליט"א Video Shiur הרב דוד פנדל
שיחה לכבוד יום ירושלים מפי הרב חיים דרוקמן שליט"א Video Shiur הרב חיים דרוקמן
שיחה לכבוד יום ירושלים מפי הרב אריה שטרן שליט"א רבה של ירושלים Dvar Torah Video Shiur הרב אריה שטרן
שיחה לכבוד יום ירושלים מפי הרב הראשי לישראל הרב דוד לאו שליט"א Dvar Torah Video Shiur הרב הראשי לישראל הרה"ג דוד לאו
התוועדות בהיכל ישיבת הכותל | יום ירושלים התשע"ט Video Shiur מו"ר ראש הישיבה הרב ברוך וידר שליט"א
שיחה לכבוד יום ירושלים | הרב גדי שלוין Video Shiur הרב גדי שלוין
שיחה לכבוד יום ירושלים | מו"ר ראש הישיבה הרב ברוך וידר שליט"א Video Shiur מו"ר ראש הישיבה הרב ברוך וידר שליט"א
שיחה לכבוד יום ירושלים | הרב יוסף צבי רימון שליט"א Video Shiur הרב יוסף צבי רימון
שיחה של הרב שמואל אליהו ומולי (מנכ"ל אגוד ישיבות הסדר) Video Shiur הרב שמואל אליהו
שיחת פתיחה ליום ירושלים מפי מו"ר ראש הישיבה הרב ברוך וידר שליט"א ותפילת ערבית חגיגית Video Shiur מו"ר ראש הישיבה הרב ברוך וידר שליט"א