English Español
צרו קשר

חדשות ואירועים

חזרה לרשימת חדשות

שיחת הרב הדרי זצ"ל לחג השבועות - התדיר והמתחדש בחג השבועות - אלישע גרוסברג

תקציר:
 

חג השבועות: 
לעיתים נדמה שהתדיר סותר למתחדש, והקבוע מנוגד למשתנה. נראה שהרוצה לחדש מוכרח לאטום אוזניו משמוע לישן, ומי שפניו לעתיד אין לו אלא להפנות עורף לעבר. אבל האמת היא שהתדיר והמתחדש אינם סותרים. הזמן הוא כשלשלת אדירה העשויה קטעים קטעים, כאשר במעין פרדוקס כל קטע הוא חידוש בפני עצמו מצד אחד, והמשך של האחרים מצד שני. 

כזו היא מצוות תלמוד תורה- אין גבול למספר הפעמים שעלינו לחזור ולשנות עליה, אך בכל פעם ההבנה והרגשת הלב שונה, ועל כך אנו מברכים בכל יום מחדש.
כזה הוא גם אופיה של ארץ ישראל. מצד אחד היא ארץ אשר ה' אלוקיך דורש אותה תמיד, בלי הפסקה, אך מצד שני בכל שנה שפעה וברכתה מתחדשים. מארץ זו מובאים הביכורים, המסמלים שילוב זה- עץ הקיים בכל שנה, שפירותיו מתחדשים מידי שנה.

חג השבועות על שני שמותיו- יום מתן ותורה ויום הביכורים, מהווה את נקודת המפגש שבין התדיר למתחדש. בלילו אנו נעורים ושונים על התורה שקיבלנו בעבר, ודווקא בזכות כך אנו זוכים בבקרו לקבל את התורה מחדש, ולשמוע את קול ד' השונה כנגדנו. הוא שאמרו: אם שמוע תשמעו- אם שמוע בישן, בלילה, תשמע בחדש, בבוקר.

-ע"פ כתבי הרב הדרי זצ"ל-
חג שבועות שמח!

לצפיה מיטבית - לחץ כאן

לצפיה מיטבית - לחץ כאן