English Español
צרו קשר

חדשות ואירועים

חזרה לרשימת חדשות

ביקור הראשל"צ הרב יצחק יוסף שליט"א - ותנו כבוד לתורה

בס"ד

זכינו השבוע לביקורו של הראשון לציון הרב יצחק יוסף שליט"א, שמענו בפיו שיעור בהלכות שבת כנלמד בסדר צהריים בישיבה

שיעור כללי במסכת שבת | הלכות בישול - הראשלצ הרב יצחק יוסף