English Español
צרו קשר

חדשות ואירועים

חזרה לרשימת חדשות

שיחת הרב הדרי זצ"ל לפרשת שלח - פרשת המרגלים - חסידות ומוסר- אלישע גרוסברג

לצפיה מיטבית - לחץ כאן

תקציר:

פרשת שלח:
נפש האדם מפותלת, עטוית מסתורין ועשויה שכבות שכבות של רצונות, מאוויים ונטיות. עד שלעיתים המניע הפנימי למעשי האדם נסתר מעיני המתבונן מבחוץ, ואין מי שיוכל לעמוד על כך מלבד האדם עצמו.
כך התפרש חטא המרגלים בתנועת המוסר- אנשים צדיקים, נשיאי ישראל, שנדמה שכוונתם נקיה, אך בנפשם הסתתר מניע זר שאפילו משה רבינו לא גילה. הם ידעו שבכניסה לארץ יאבדו את נשיאותם, ועל כן הוציאו דיבתה רעה. אמנם בעידן המודרני הרדוף קשה לאדם להיפגש עם עצמו, ולשקף את נטיות נפשו, אך הדבר בידו.
במחשבת החסידות, לעומת זאת, פירשו אחרת- המרגלים חששו להיכנס לארץ כי הרוחניות שבמדבר קסמה להם. הם רצו להמשיך בהנהגת דור הדעה שכנגד הראש, וסירבו לעבור לקומת הידיים, היצירה והעשייה שבארץ. הם התכוונו בכך לקידוש שם שמים, אך היה זה נגד תכניותיו של היושב בשמים, והיה עליהם לבטל דעתם ונטיית לבבם מפני האמת האלוקית.
אם דור המדבר כנגד הראש הרי שדורותינו כנגד העקב, עקבתא דמשיחא, החלק התחתון שעליו עומדת הקומה כולה. אלו דורות העשייה האנושית בארץ, המוסיפה והולכת עד השלמת שיעור קומת ההיסטוריה היהודית בביאת משיח צדקנו.
-ע"פ כתבי הרב הדרי זצ"ל-

לצפיה מיטבית - לחץ כאן