English Español
צרו קשר

חדשות ואירועים

חזרה לרשימת חדשות

בני שיעור א' תשע"ט נפרדים מהרב שלמה טובול והרב יואל רוזנברג מסכמים את השנה המשמעותית והופכים לבני שיעור ב' תש"פ.