English Español
צרו קשר

חדשות ואירועים

חזרה לרשימת חדשות

פדיון כפרות לישיבת הכותל

תורמים עכשיו להרמת קרנה של תורה בירושלים שבין החומות ולהעמדת תלמידי החכמים של הדור הבא
בתרומתך אתה נעשה שותף פעיל בבניין ציון וירושלים
בתרומתך אתה תומך בישיבת הכותל ובהתפתחותה.
לתרומה לחצו כאן!

גמר חתימה טובה מבית ישיבת הכותל