English Español
צרו קשר

חדשות ואירועים

חזרה לרשימת חדשות

מפגש סיכום המסע לפולין של בני חו"ל בביתו של מו"ר ראש הישיבה הרב ברוך וידר שליט"א

בס"ד

השבוע התקיים מפגש סיכום של המסע לפולין של בני חו"ל בביתו של מו"ר ראש הישיבה הרב ברוך וידר שליט"א, מה לקחנו משם ליום יום, איך לוקחים את העוצמות שהרגשנו שם לכל השנה.