English Español
צרו קשר

חדשות ואירועים

חזרה לרשימת חדשות

שיעור ה והמבוגרים ממשיכים בלימודיהם בהלכות כשרות עם הרב גדי שלוין בשיעור וסיור במטבח מלון רמדה ירושלים