English Español
צרו קשר

חדשות ואירועים

חזרה לרשימת חדשות

הכונו למעמד סיום הש"ס - הדף היומי בישיבת הכותל

לבוגרי ישיבת הכותל די בכל אתר ואתר שלומות וחורף טוב.
אי"ה ביום שלישי ג' בטבת נקיים בשעות הצהריים סיום ש"ס הדף היומי עם תלמידי ובוגרי הישיבה שמסיימים את הש"ס בימים אלו. מוזמנים לשריין את התאריך. בוגרים המסיימים מתבקשים לעדכן את אליאל 0504739321 (ניתן גם בסמס או בוואטספ) bogrim@hakotel.org.il