English Español
צרו קשר

חדשות ואירועים

חזרה לרשימת חדשות

ירושמימה- מישיבת הכותל רואים את ירושלים של מעלה. זכריה הנביא- "לראות את האור מתוך האפילה"- הרב גדי

ירושלים של מטה- המקומות והאנשים, מספרים את סיפורה של ירושלים של מעלה.
ננסה ללמוד יחד בסרטון קצר בכל שבוע את החיבור המיוחד הזה.
הרב גדי שלוין
ישיבת הכותל