English Español
צרו קשר

חדשות ואירועים

חזרה לרשימת חדשות

ממשיכים במסורת בניגונים לכבוד שבת קודש בארוחת הערב בליל שישי

בס"ד

מסורת חדשה של התעוררות והתרוממות 'לקראת שבת לכו ונלכה'. מידי שבוע המסורת תופסת תאוצה יותר גדולה.