English Español
צרו קשר

חדשות ואירועים

חזרה לרשימת חדשות

בשבת האחרונה התקיימה בישיבה שבת בוגרים למחזורים כ"ג וכ"ד

הבוגרים ומשפחותיהם נהנו מלחזור ולטעום טעם ישיבה ולהתענג מאווירתה של ירושלים של מעלה בתוככי החומות.

נפגשו עם ראש הישיבה ורבני הישיבה בעונג שבת, בשיעורים ובסעודות. ונפגשו אף עם מו"ר הרב נבנצל שליט"א בביתו לתפילת מנחה.

ביקשו להודות לצוות הישיבה ורבניה על שבת גדושה ומלאה כל טוב!

 

A imagem pode conter: 12 pessoas, pessoas em pé e área interna
 
A imagem pode conter: 10 pessoas, pessoas em pé e área interna
 
A imagem pode conter: 5 pessoas, área interna
 
A imagem pode conter: 11 pessoas, pessoas em pé e área interna
 
A imagem pode conter: 13 pessoas, pessoas em pé e área interna
 
A imagem pode conter: 3 pessoas, área interna
 
A imagem pode conter: 1 pessoa, área interna
 
A imagem pode conter: 11 pessoas, pessoas em pé e área interna
 
A imagem pode conter: pessoas sentadas, mesa e área interna
 
A imagem pode conter: pessoas sentadas, mesa e área interna
 
Nenhuma descrição de foto disponível.