English Español
צרו קשר

חדשות ואירועים

חזרה לרשימת חדשות

טיש ט"ו בשבט בהובלת מו"ר ראש הישיבה הרב ברוך וידר שליט"א


בליל ט"ו בשבט התקיים בישיבה טיש בהובלת ראש הישיבה, בני הישיבה זכו לספר בשבחה של ארץ ישראל מתוך התבוננות בפירותיה, לטעום מפירותיה ולהתעלות בשירה ובזמרה מתוך קדושת וחיבת ארץ ישראל. ומתוך הודאה גדולה לריבונו של עולם על כל הטוב שגמלנו. שרנו, רקדנו והתרוממנו!

ראש הישיבה דיבר על כל השפע שהקב"ה ברא בעולנו בכדי שנתענג ממנו (בהקשר לתוס' מהדף היומי המדבר על ברכת "בורא נפשות רבות וחסרונן על כל מה שבראת להחיות בהם נפש כל חי..")

 צילום: ישי דמארי

 
A imagem pode conter: 11 pessoas, pessoas em pé e área interna
 
A imagem pode conter: 18 pessoas, pessoas sentadas e área interna
 
A imagem pode conter: 6 pessoas, pessoas sentadas e comida
 
A imagem pode conter: 7 pessoas, pessoas sentadas, violão, mesa e área interna
 
A imagem pode conter: 4 pessoas, pessoas sentadas, mesa, área interna e comida
 
A imagem pode conter: 3 pessoas, pessoas sentadas, bebida e comida
 
A imagem pode conter: 2 pessoas, comida e área interna
 
A imagem pode conter: 5 pessoas, pessoas sentadas e área interna
 
A imagem pode conter: comida