English Español
צרו קשר

חדשות ואירועים

חזרה לרשימת חדשות

הערב (חמישי) התקיים בישיבה ערב הורים מיוחד להורי המתגייסים

הערב התקיים בישיבה ערב בוגרים להורי הבוגרים שעומדים להתגייס,

ההורים נפגשו עם ראש הישיבה הרב ברוך וידר שליט"א, עם המנהל הרוחני של הישיבה הרב טוביה ליפשיץ שהביר להם על כל התהליך של בנם בצבא ועל הקשר עם הישיבה גם בזמן הצבא. ולאחר מכן נפגשו עם הרמי"ם של הישיבה והרגישו טעמה של תורה.