English Español
צרו קשר

חדשות ואירועים

חזרה לרשימת חדשות

"הכותל הקטן- עוצמות גדולות", ירושמימה- מישיבת הכותל רואים את ירושלים של מעלה.- הרב גדי שלוין

ירושלים של מטה- המקומות והאנשים, מספרים את סיפורה של ירושלים של מעלה.
ננסה ללמוד יחד בסרטון קצר בכל שבוע את החיבור המיוחד הזה.
הרב גדי שלוין
ישיבת הכותל