English Español
צרו קשר

חדשות ואירועים

חזרה לרשימת חדשות

זכר למחצית השקל

חודש אדר שמח מבית ישיבת הכותל- זכר למחצית השקל תש"פ
תורמים עכשיו להרמת קרנה של תורה בירושלים שבין החומות ולהעמדת תלמידי החכמים של הדור הבא
בתרומתך אתה נעשה שותף פעיל בבניין ציון וירושלים
בתרומתך אתה תומך בישיבת הכותל ובהתפתחותה.
לתרומת זכר למחצית השקל בצורה מאובטחת לישיבת הכותל לחצו על הקישור:
https://www.hakotel.org.il/LANDING/