English Español
צרו קשר

חדשות ואירועים

חזרה לרשימת חדשות

פרה אדומה- מרפאת ומטהרת, במקום שריפת הפרה. ירושמימה- מישיבת הכותל רואים את ירושלים של מעלה.

ירושלים של מטה- המקומות והאנשים, מספרים את סיפורה של ירושלים של מעלה.
ננסה ללמוד יחד בסרטון קצר בכל שבוע את החיבור המיוחד הזה.
הרב גדי שלוין
ישיבת הכותל