English Español
צרו קשר

חדשות ואירועים

חזרה לרשימת חדשות

סדרה שיעורים חדשה! 'מושגים בתניא' מפי הרב אהרון מורה שליט"א - חלק א'

כחלק מההתחדשות באתר הישיבה ובהפצת תורת הישיבה, באמצעות סרטונים קצרים בנושאים שונים. נפתחה סדרה חדשה בנושא: 'מושגים בתניא'

מושגים בתניא - חלק א' מפי הרב אהרון מורה שליט"א