English Español
צרו קשר

חדשות ואירועים

חזרה לרשימת חדשות

תכנית יום הזיכרון ויום העצמאות

 

יום הזיכרון לחללי צה"ל -

 "לקדושים אשר בארץ המה" ישיבת הכותל תש"פ

יום שני

18:30   שיעור בתהילים- מזמור ע"ט "אלוקים באו גויים בנחלתך" –

                                    הרב טוביה ליפשיץ- זום שיעורים ויוטיוב לייב

https://bit.ly/hakotelshiurim

20:05   מצגת נופלי ישיבת הכותל- יוטיוב ופייסבוק ישיבת הכותל

21:30   "בדרכי אביתר"- מפגש ושיחה עם ינון תורג'מן, אחיו של תלמיד הישיבה הצנחן, אביתר משה תורג'מן הי"ד

                        שנפל במבצע צוק איתן. זום ישיבה ופייסבוק לייב.

https://bit.ly/hakotelzoom

 

יום שלישי

 10:00   לימוד משניות לע"נ הנופלים-

                                    הרב בנימין יגר- יוטיוב ישיבת הכותל

11:00   צפירה- בזמן הצפירה יעמדו נציגי הישיבה

                        מחוץ לביתם של משפחות נופלי הישיבה

11:05               מפגש על דמויות מבית העלמין הצבאי בהר הזיתים-

                                    הרב גדי שלוין- זום ויוטיוב ישיבת הכותל

https://bit.ly/hakotelzoom

12:00               אזכרה לנופלי הישיבה

            בהשתתפות מו"ר ראש הישיבה והרב טוביה ליפשיץ-

                                                                        זום ישיבה  ויוטיוב לייב

https://bit.ly/hakotelzoom

 

אזכרה לנופלי הישיבה בהשתתפות מו"ר ראש הישיבה הרב ברוךוידר, והרב טוביה ליפשיץ
 

13:00   שיעור הכנה ליום העצמאות- "מהות היום"-

                        מו"ר ראש הישיבה הרב ברוך וידר- זום ויוטיוב לייב

https://bit.ly/hakotelzoom

 

מהותו של יום העצמאות- שיעור הכנה ליום העצמאות- הרב ברוך וידר ראש הישיבה

18:30  שיעור בעין איה- עניינו של חודש אייר- הזיכרון והתקומה      

                                                            הרב גדי שלוין- זום ויוטיוב לייב

https://bit.ly/hakotelshiurim

יום העצמאות ה-72 למדינת ישראל

יום שלישי

19:20   שיחת מו"ר ראש הישיבה הרב ברוך וידר ליום העצמאות

                        מרחבת הכותל המערבי- זום ויוטיוב ישיבת הכותל

https://bit.ly/hakotelzoom

19:45   מזמורי הודיה ותפילת ערבית של רבני ואברכי הישיבה

            ברחבת הכותל המערבי- זום ויוטיוב לייב.

            ושידור חי באתר הקרן למורשת הכותל המערבי.

https://bit.ly/hakotelzoom

יום רביעי

8:30     תפילת שחרית, הלל והודאה של רבני ואברכי הישיבה

            ברחבת הכותל המערבי- זום ויוטיוב לייב.

            ושידור חי באתר הקרן למורשת הכותל

https://bit.ly/hakotelzoom

שיעורים בזום הישיבתי:

https://bit.ly/hakotelzoom

10:00   שיעור - "מדינה" מן התורה מניין? - הרב יגאל חבשוש

10:30   שיעור - "את צמח דוד עבדך מהרה תצמיח" - הרב יואל רוזנברג

11:00   שיעור - "אמונה במדינה" - הרב אהרון מורה

11:30   שיעור - "מצמיח קרן ישועה" - הרב אבנר ששר

12:00   שיעור של מו"ר ראש הישיבה באתר "ישיבה"

https://bit.ly/hakotelshiurim

18:30   'ספירת העומר' - בין פסח לשבועות, בין יום העצמאות ליום ירושלים - הרב נעם לייקח