English Español
צרו קשר

חדשות ואירועים

חזרה לרשימת חדשות

בניין עולם באהבת חינם - ארוע אחדות ישראל ב-ה' באב תש"פ

לפרטים נוספים: 
http://vayichan.com/israel/

ישיבת הכותל מקיימת בתשעת הימים, ארוע אחדות נוסף בהשתתפות עשרות רבנים ודוברים מקשת העולם התורני.

בר"ח סיוון האחרון התקיים אירוע "ויחן" ברחבי העולם שם הועברו עשרות שיעורים באנגלית ועשרות אלפים התכוננו יחד לקבלת התורה בחג השבועות. באירוע הקרוב, ביום ראשון ה' באב נציין את ימי השבר והפירוד של עם ישראל במפגן אחדות נוסף ברחבי העולם ובמקביל כאן בארץ.

בחודשים האחרונים עובר העם היהודי והעולם כולו טלטלות רבות וברצוננו לזהות את ההזדמנויות הטכנולוגיות שנחשפנו להם לחיזוק האחדות והיחד בעולם התורה והיהדות.

ארגונים רבים וקהילות רבות שותפים לאירוע זה ואנו צופים מאות אלפי משתתפים באחדות גדולה סביב נושאים אלו ובתפילה גדולה שיבנה בית המקדש במהרה בימינו ושהקב"ה יהפוך לנו את ימי החורבן לימי ששון ושמחה.

לפרטים נוספים, לשותפות ולהקדשות: misrad@hakotel.org.