English Español
צרו קשר

חדשות ואירועים

חזרה לרשימת חדשות

שבת הורים למשפחות תלמידי שיעור ב'

 

 

בשבת פרשת "וישלח" נערכה בישיבה שבת אירוח למשפחות תלמידי שיעור ב', כמיטב המסורת בישיבה בשנים האחרונות.

 

לצורך ארגון השבת נרתמו כל בני השיעור ובשיתוף עם צוות הישיבה זכו התלמידים ומשפחותיהם ליהנות משבת מרוממת באווירה המיוחדת של העיר העתיקה אל מול שריד בית מקדשנו.
השבת נפתחה בירידה בשירה ובריקודים אל הכותל המערבי, שם נערכה קבלת שבת.
לאחר קבלת שבת, עלו התלמידים, משפחותיהם ורבני הישיבה אל הישיבה לתפילת ערבית, ולפניה שיחה מפי ראש הישיבה הרב ברוך וידר.
לאחר סעודת ליל שבת בהשתתפות משפחות ראש הישיבה ומשפחת הרב ששר, נערך עונג שבת לתלמידים ומשפחותיהם, בו דנו הורי התלמידים וצוות הישיבה בסוגיות חינוכיות שונות מעולמה של הישיבה.
תפילת שחרית נערכה בישיבה ולאחר קידוש וכיבוד קל נערך סדר לימוד 'אבות ובנים' ובו בזמן שמעו אימהות התלמידים שיעור בפרשת השבוע מפי הרב אבנר ששר.
לסעודת שחרית של שבת, הצטרפו משפחות הרב קלופשטוק והרב לפשיץ ולאחר מכן נערכה תפילת מנחה בבית הכנסת 'החורבה', שם שמעו ההורים דברי הסבר על המאורעות השונים שפקדו מקום מקודש זה מיום היווסדו מפי הרב קלופשטוק.
לאחר מנוחת הצהריים עלו המשפחות אל גג הישיבה המשקיף על פני כל ירושלים, העתיקה והחדשה ושמעו דברי הסבר מפי אחד מבני השיעור.
סעודה שלישית נערכה בישיבה ובסופה, מסר הרב לפשיץ שיחה בפני התלמידים ומשפחותיהם.

שבתות מעין אלו, הן הזדמנות מיוחדת למשפחות התלמידים, לטעום מעט מן האווירה המיוחדת בה מתחנכים בניהם ולשאוב כוחות מרוממים ונעלים כשהם חוזרים אל בתיהם בסוף השבת.