English Español
צרו קשר

הודעות

אלול תשפ"ב
  • מזל טוב למעוז קלרמן לרגל חתונתו
  • מזל טוב ליעקב הרמן לרגל חתונתו
  • מזל טוב ליהושוע מזון לרגל חתונתו
  • מזל טוב להוד נחמיאס לרגל חתונתו
  • תנחומים לבוגר הישיבה הדר לפשיץ לפטירת אימו
  • מזל טוב לבוגר הישיבה הרב יהושע שטרית על ארוסי הבן ידידיה
  • מזל טוב לעמדיאל יפרח (כולל) ורעיתו להולדת הבן