English Español
צרו קשר

צוות הישיבה

חזרה לרשימהחזרה לרשימה

הרב ברוך וידר

הרב ברוך וידר

יליד נתניה, בוגר הישיבה התיכונית בעיר, למד במשך שנה בישיבת מרכז הרב בהנהגתו של הרצי"ה קוק, את המשך לימודיו התורניים הגבוהים למד בישיבת הכותל, בוגר מסלול ההסדר בחיל השריון במסגרת ישיבת הכותל, המשיך את לימודיו בכולל שע"י הישיבה והוסמך לרבנות. בעל תעודת הוראה מטעם מכללת לפשיץ. שימש כיד ימינו של הרב יעקב כץ בהדרכת לימודי הכולל במשך כ-10 שנים. משמש כיום גם כראש הכולל, שיעוריו בהלכות בשר בחלב יצאו לאור בספר 'מנחה לברוך'. שימש בענייני יורה דעה את הרב אייזנברגר ומו"צ חשובים נוספים בירושלים, מתגורר ברובע היהודי.