English Español
צרו קשר

צוות הישיבה

חזרה לרשימהחזרה לרשימה

הרב חיים ישעיהו הדרי זצ"ל

הרב חיים ישעיהו הדרי זצ

יליד תל אביב, למד בישיבת תל אביב ולאחר מכן בישיבת היישוב החדש בראשות הרב יהודה קולודצקי זצ"ל, תלמידו המובהק של ר' שמעון שקופ. בתום לימודיו בישיבת היישוב החדש, עבר ללמוד בישיבת 'חברון' בירושלים תחת הנהגתם של הרב יחזקאל סרנא, הרב אהרון כהן והרב משה חברוני. בשנות לימודיו בירושלים התקרב לרב צבי יהודה הכהן קוק זצ"ל וכן לרב הנזיר, הרב דוד הכהן זצ"ל והיה מבאי ביתם. בגיל 18 הוציא לאור חוברת יסודית ומקיפה העוסקת בחיבור 'אורות התשובה' לראי"ה קוק זצ"ל. לימד בישיבת 'מרום ציון', לימים ישיבת קרית נוער. בחודש אייר התשכ"ב התמנה למשגיח רוחני בישיבת 'כרם ביבנה' תחת הנהגתו של הרב גולדויכט זצ"ל וכיהן בתפקיד זה במשך כשלוש שנים.
בחודש אב התשכ"ז, כחודשיים לאחר שחרור העיר העתיקה, ביקשו מייסדי הישיבה מהרב לעמוד בראשות הישיבה שהוקמה סמוך ונראה לשריד בית מקדשנו ועל שמו נקראת 'ישיבת הכותל'. הרב נענה לקריאה ועמד בראשות הישיבה במשך ל"ב שנים.
הרב לימד במשך שנים רבות במכללת ירושלים לבנות.
הרב כתב ופרסם מאמרים וספרים רבים במקצועות התורה השונים, בענייני תנ"ך, שבת ומועדים ומחשבת ישראל. והמשיך למסור שיעורים שונים בישיבה במגוון נושאים.

תאריך פטירה י' באייר תשע"ח (בגיל 84)