English Español
צרו קשר

צוות הישיבה

חזרה לרשימהחזרה לרשימה

הרב ישעיהו אלכסנדר שטיינברגר

הרב ישעיהו אלכסנדר שטיינברגר

יליד הונגריה, גדל בנתניה, למד ביישיבה התיכונית היישוב, למד בישיבת בית התלמוד אצל ראש הישיבה הרב ברל שוורצמן, המשיך את לימודיו בכולל אור אליהו אצל הרב יצחק הוטנר, בעל כושר לרבנות עיר משמש כרב שכונה בירושלים ועומד בראש כולל זיו התורה להכשרת רמי"ם. מהדיר תוספות הרא"ש על מסכת נידה בהוצאת מוסד הרב קוק, מחבר ספר אשי יובל ועוד, משתתף בפורומים שונים, מתגורר בבית וגן.