English Español
צרו קשר
נושאים

תוצאות חיפוש

נושא מעביר השיעור
שיחה לפרשת ואתחנן ואתם הדבקים בה' אלקיכם, חיים כֻּלְּכֶם היום Audio Shiur Dvar Torah מו"ר הרב אביגדר נבנצל שליט"א
שיחה לפרשת ואתחנן היינו כחולמים Audio Shiur Dvar Torah מו"ר הרב אביגדר נבנצל שליט"א