English Español
צרו קשר
נושאים

תוצאות חיפוש

נושא מעביר השיעור
פרוזבול Audio Shiur הרב יגאל חבשוש
שמיטת תשע"ה במרחב הציבורי Audio Shiur Video Shiur הרב מרדכי שומרון
קדושת שביעית - שאיפה או תקלה - השמיטה במטבח Audio Shiur Dvar Torah Video Shiur הרב יוסף צבי רימון
קרבה שנת השבע-איסור קדושת שביעית בפירות Audio Shiur הרב אהרון מורה
קרבה שנת השבע-איסור סחורה והפקרת שדה Audio Shiur הרב אהרון מורה
קרבה שנת השבע - שיעור מס' 15, הכנה בשדה ובגינות נוי לקראת השמיטה Audio Shiur Dvar Torah הרב אהרון מורה
קרבה שנת השבע - שיעור מס' 14, דיני פרוזבול Audio Shiur Dvar Torah הרב אהרון מורה
קרבה שנת השבע - שיעור מס' 13, שמיטת כספים Audio Shiur הרב אהרון מורה
קרבה שנת השבע - שיעור מס' 12, שמיטה בזמן הזה Audio Shiur הרב אהרון מורה
קרבה שנת השבע - שיעור מס' 11, איסור ספיחי שביעית Audio Shiur הרב אהרון מורה
קרבה שנת השבע - שיעור מס' 10, שמיטה בשדה גוי Audio Shiur הרב אהרון מורה
קרבה שנת השבע - שיעור מס' 9 דיני ביעור Audio Shiur הרב אהרון מורה
קרבה שנת השבע - שיעור מס' 8, דרכי החלת קדושת שביעית Audio Shiur הרב אהרון מורה
קרבה שנת השבע - שיעור מס' 7, חיוב אכילת פירות שביעית ואיסור השחתה Audio Shiur הרב אהרון מורה
קרבה שנת השבע - שיעור מס' 6, דמי שביעית Audio Shiur הרב אהרון מורה
קרבה שנת השבע - שיעור מס' 5, דיני סחורה ואוצר בית דין Audio Shiur הרב אהרון מורה
קרבה שנת השבע - שיעור מס' 4, גדולי בית - עציצים וכדו' Audio Shiur הרב אהרון מורה
קרבה שנת השבע - שיעור מס' 3 Audio Shiur הרב אהרון מורה
קרבה שנת השבע - שיעור מס' 2, המלאכות האסורות בשביעית Audio Shiur הרב אהרון מורה
קרבה שנת השבע - שיעור מס' 1, הכנה בשדה ובגינות נוי לקראת השמיטה Audio Shiur הרב אהרון מורה