English Español
צרו קשר
נושאים

תוצאות חיפוש

נושא מעביר השיעור
מאמר הדור - ארבע שאיפות באנושות המתממשות בתורה Audio Shiur Dvar Torah הרב אבנר ששר
מאמר הדור - הצגת התורה לדורנו בצורה מתאימה Dvar Torah הרב אבנר ששר
מאמר הדור - הצמאון לרגש בדורנו Audio Shiur הרב אבנר ששר
מאמר הדור - מה בין תורת הגלות לתורת א"י וההשפעות לכך Audio Shiur הרב אבנר ששר
מאמר הדור - הפתרון המיועד לדור Audio Shiur הרב אבנר ששר
מאמר הדור - ייחודיות הדור וההשלכות לכך Audio Shiur הרב אבנר ששר
הקדמה ופתיחה למאמר הדור Audio Shiur הרב אבנר ששר
מאמר הדור שיעור א' Audio Shiur הרב אבנר ששר