English Español
צרו קשר
נושאים

תוצאות חיפוש

נושא מעביר השיעור
מושג הזמן - מצוות, מחשבה ופנימיות ובמקבילות היסטוריות Audio Shiur הרב ישעיהו שטיינברגר
הכנה לצבא - לכל איש יש - אני בריה וחברי בריה Audio Shiur הרב טוביה לפשיץ
הכנה לצבא - קדושת הדיבור בצבא Audio Shiur הרב יהושע טשרנפסקי
הכנה לצבא - גדלות של תורה ופיקוד Audio Shiur Dvar Torah מו"ר ראש הישיבה הרב ברוך וידר שליט"א
הכנה לצבא - החיל והחוסן - משמעות הצבא והיחס אל החילונים Audio Shiur הרב אבנר ששר
קדושת המחנה מבחינה הלכתית - הרב נֹעם לייקח Audio Shiur כללי
הכנה לצבא - קדושת המחנה הצבאי (יחידות קרבית ועורפיות) Audio Shiur Dvar Torah מו"ר ראש הישיבה הרב ברוך וידר שליט"א
תפקידו של החייל הדתי בצה"ל - הרב נׂעם לייקח Audio Shiur כללי
הכנה לצבא - אהלי תורה באהלי צבא Audio Shiur הרב טוביה לפשיץ
הכנה לצבא - קדושת המדינה - סירוב פקודה? Audio Shiur Dvar Torah מו"ר ראש הישיבה הרב ברוך וידר שליט"א
הכנה לצבא - היחס לכוחי ועוצם ידי Audio Shiur Dvar Torah מו"ר ראש הישיבה הרב ברוך וידר שליט"א
הכנה לצבא - השירות הצבאי כמצוות ה' Audio Shiur Dvar Torah מו"ר ראש הישיבה הרב ברוך וידר שליט"א
הכנה לצבא - אהבת המלאכה Audio Shiur הרב אביעד שנוול
הכנה לצבא - עדינו העצני Audio Shiur הרב אביעד שנוול
הכנה לצבא - נלחמים יחד Audio Shiur הרב אביעד שנוול
משפחה - הכנה לצבא Audio Shiur הרב אביעד שנוול
צבא יהושע - הכנה לצבא Audio Shiur הרב אביעד שנוול
התמודדות עם החברה הצבא Audio Shiur הרב אביעד שנוול
הכנה לצבא 1 Audio Shiur הרב אביעד שנוול
דברים שנאמרו במסיבת גיוס לשיעורים ב' וג' - אדר ה'תשע"ד Audio Shiur Video Shiur כללי
ברכה למתגייסים Audio Shiur Video Shiur הרב הראשי לישראל הרה"ג דוד לאו
אורות המלחמה הקדמה Dvar Torah הרב גדי שלוין
אוהלי תורה באוהלי צבא שיחה לבני שיעור א' היוצאים לעבודת הצבא. Audio Shiur הרב טוביה לפשיץ
הקרב בסולטן יעקב וקידוש ה' בצבא Audio Shiur מו"ר ראש הישיבה הרב ברוך וידר שליט"א