English Español
צרו קשר
נושאים

תוצאות חיפוש

נושא מעביר השיעור
ערב יום העצמאות התשע"ט בישיבת הכותל Dvar Torah Video Shiur מו"ר ראש הישיבה הרב ברוך וידר שליט"א
המורכבות ביום העצמאות ובגאולה | שיעור לקראת יום העצמאות Audio Shiur הרב אריה שפירא
יחסו של הגרי"ד סולוביצ'יק זצ"ל למדינת ישראל | שיעור לקראת יום העצמאות Audio Shiur Dvar Torah Video Shiur הרב ישי הורן
לתוקף קדושת יום עצמאותנו | שיעור לקראת יום העצמאות Audio Shiur Dvar Torah Video Shiur מו"ר ראש הישיבה הרב ברוך וידר שליט"א
פסיקותיו של הראשון לציון הרב עובדיה יוסף זצ"ל ביחס למדינה ויום העצמאות | שיעור לקראת יום העצמאות Audio Shiur Video Shiur הרב יגאל חבשוש
יחסו של השפת אמת לציונות | הכנה ליום העצמאות Audio Shiur Dvar Torah Video Shiur הרב ראובן רז (זכריה)
יעודה של מדינת ישראל - יום ירושלים של תורה ושמחה Audio Shiur Video Shiur הרב חיים דרוקמן
סעודת ליל יום העצמאות ב70 - סיפור הקמת ההתיישבות ביו"ש Video Shiur בני קצובר
ליל יום העצמאות ה70 בבית כנסת החורבה בשתתפות רב העיר ירושלים הרב אריה שטרן שליט"א Video Shiur מו"ר ראש הישיבה הרב ברוך וידר שליט"א
מהות יום העצמאות ה70 Audio Shiur Video Shiur מו"ר ראש הישיבה הרב ברוך וידר שליט"א
תפילת יום העצמאות בבית כנסת החורבה Video Shiur
סעודת ליל יום העצמאות Audio Shiur Video Shiur הרב גדי שלוין
שיחה בליל יום העצמאות בחורבה Audio Shiur Video Shiur מו"ר ראש הישיבה הרב ברוך וידר שליט"א
בין יום השואה ליום העצמאות Audio Shiur Video Shiur מו"ר ראש הישיבה הרב ברוך וידר שליט"א
האם יתכן שמדינת ישראל ראשית צמיחת גאולתנו Audio Shiur Dvar Torah Video Shiur מו"ר ראש הישיבה הרב ברוך וידר שליט"א
תפילת ערב יום העצמאות בבית הכנסת "החורבה" - ה'תשע"ו Video Shiur כללי
גאולת עם ישראל בארצו Audio Shiur הרב אבנר ששר
שיחה בערב יום העצמאות - ביכנ"ס "החורבה" Audio Shiur Dvar Torah מו"ר ראש הישיבה הרב ברוך וידר שליט"א
אמירת הלל ביום העצמאות Audio Shiur Dvar Torah מו"ר ראש הישיבה הרב ברוך וידר שליט"א
קליפ ריקודים יום העצמאות Audio Shiur Video Shiur
אמירת מזמורי תהילים ושמחת ליל יום העצמאות Audio Shiur Video Shiur
תפילת ליל יום העצמאות Audio Shiur Video Shiur
שיחה לליל יום העצמאות-הרב אריה שטרן Audio Shiur Video Shiur
שיחה לליל יום העצמאות Audio Shiur Video Shiur מו"ר ראש הישיבה הרב ברוך וידר שליט"א
לתוקף יום עצמאותנו Audio Shiur Video Shiur מו"ר ראש הישיבה הרב ברוך וידר שליט"א
סעודת ליל יום העצמאות ושיחות מרבני הישיבה Audio Shiur Video Shiur רבני הישיבה
שיחה לליל יום העצמאות תשע"ד Audio Shiur Video Shiur מו"ר ראש הישיבה הרב ברוך וידר שליט"א
לתוקף קדושת יום עצמאותנו Audio Shiur Video Shiur מו"ר ראש הישיבה הרב ברוך וידר שליט"א
שיחה לליל יום העצמאות תשע"ג Audio Shiur Video Shiur מו"ר ראש הישיבה הרב ברוך וידר שליט"א
מדינת ישראל גאולה בדרך הטבע Audio Shiur Video Shiur מו"ר ראש הישיבה הרב ברוך וידר שליט"א
שיחה ליום העצמאות בביהכנ"ס החורבה Audio Shiur מו"ר ראש הישיבה הרב ברוך וידר שליט"א
יום העצמאות במובן הרגשי Audio Shiur Video Shiur הרב טוביה לפשיץ
אמונה וצפייה לישועה Audio Shiur Video Shiur הרב גדי שלוין
מיוחדותו של יום העצמאות Audio Shiur הרב אבנר ששר
לבירור עניינו של יום העצמאות בהלכה ובאגדה Audio Shiur Video Shiur מו"ר ראש הישיבה הרב ברוך וידר שליט"א
שיחה ליום העצמאות מדינת ישראל יסוד כסא ה' בעולם Audio Shiur Video Shiur מו"ר ראש הישיבה הרב ברוך וידר שליט"א
לבירור עניינו של יום העצמאות בהלכה ובאגדה Audio Shiur Video Shiur מו"ר ראש הישיבה הרב ברוך וידר שליט"א
יום העצמאות ה-60 מזמור ס"א בתהילים "שנותיו כמו דור ודור" Audio Shiur מו"ר הרב חיים ישעיהו הדרי זצ"ל
נס להתנוסס תהילים פרק ס' Audio Shiur מו"ר הרב חיים ישעיהו הדרי זצ"ל
שיחה ליום העצמאות Audio Shiur הרב מרדכי אלון
שיחה ליום העצמאות Audio Shiur הרב מרדכי אלון
מזמור ק"ז בתהילים Audio Shiur הרב מרדכי אלון
מדינה כנקמה על השואה Audio Shiur הרב מרדכי אלון