English Español
צרו קשר
נושאים

תוצאות חיפוש

נושא מעביר השיעור
סדנת תיקון המידות - העיסוק בתיקון המידות ("דרך ארץ קדמה לתורה"); מידת הכעס חלק א' Audio Shiur הרב אריה שפירא
סדנת תיקון המידות - מידת הכעס חלק ב' Audio Shiur הרב אריה שפירא
סדנת תיקון המידות - מידת הכעס חלק ג' Audio Shiur הרב אריה שפירא
סדנת תיקון המידות - מידת הגאווה Audio Shiur הרב אריה שפירא
סדנת תיקון המידות - מידת הכבוד המדומה Audio Shiur הרב אריה שפירא
השכל והמידות הטובות | דרך ה' | חלק א' פרק ב' Audio Shiur Dvar Torah הרב אריה שפירא
המידות הרעות ותיקונן | דרך ה' | חלק א' פרק ב' Audio Shiur הרב אריה שפירא