English Español
צרו קשר
נושאים

תוצאות חיפוש

נושא מעביר השיעור
מושגי יסוד בשנת השמיטה Audio Shiur Video Shiur הרב אהרון מורה
שבת ומועד בשביעית - פרשת משפטים Audio Shiur Dvar Torah Video Shiur מו"ר הרב חיים ישעיהו הדרי זצ"ל
שבת ומועד בשביעית לפרשת כי תצא Audio Shiur Video Shiur מו"ר הרב חיים ישעיהו הדרי זצ"ל
שבת ומועד בשביעית - העיון בספר במדבר בשנת השמיטה Audio Shiur Dvar Torah Video Shiur מו"ר הרב חיים ישעיהו הדרי זצ"ל
פרשת שופטים - הכנה לשנת השמיטה Audio Shiur Video Shiur מו"ר הרב חיים ישעיהו הדרי זצ"ל
קרבה שנת השבע - שיעור מס' 15, הכנה בשדה ובגינות נוי לקראת השמיטה Audio Shiur Dvar Torah הרב אהרון מורה
קדושת שביעית - שאיפה או תקלה - השמיטה במטבח Audio Shiur Dvar Torah Video Shiur הרב יוסף צבי רימון
שבת ומועד בשביעית - פרשת כי תבוא - הכנה לשנה החדשה Audio Shiur Dvar Torah Video Shiur מו"ר הרב חיים ישעיהו הדרי זצ"ל
שבת ומועד בשביעית - פרשת וירא Audio Shiur Dvar Torah Video Shiur מו"ר הרב חיים ישעיהו הדרי זצ"ל
שבת ומועד בשביעית - פרשת חיי שרה - תמימות השבת והשביעית Audio Shiur Video Shiur מו"ר הרב חיים ישעיהו הדרי זצ"ל
שבת ומועד בשביעית - פרשת וישלח - נחלת השבת והשביעית Audio Shiur Dvar Torah Video Shiur מו"ר הרב חיים ישעיהו הדרי זצ"ל
הקדמה לשבת הארץ 3 Audio Shiur הרב בנימין יגר
שבת ומועד בשביעית לפרשת במדבר - דגלי השבת והשביעית Audio Shiur Dvar Torah Video Shiur מו"ר הרב חיים ישעיהו הדרי זצ"ל
שבת ומועד בשביעית לפרשת בהעלותך - מנורת השבת והשביעית Audio Shiur Dvar Torah Video Shiur מו"ר הרב חיים ישעיהו הדרי זצ"ל
שבת ומועד בשביעית - לפרשת בשלח - שירת השבת והשביעית Audio Shiur Dvar Torah Video Shiur מו"ר הרב חיים ישעיהו הדרי זצ"ל
שבת ומועד בשביעית - לפרשת בא Audio Shiur Video Shiur מו"ר הרב חיים ישעיהו הדרי זצ"ל
שבת ומועד בשביעית לפרשת חוקת - באר השבת והשביעית Audio Shiur Dvar Torah Video Shiur מו"ר הרב חיים ישעיהו הדרי זצ"ל
שבת ומועד בשביעית לפרשת נשא - הברכה בשבת ובשביעית Audio Shiur Dvar Torah Video Shiur מו"ר הרב חיים ישעיהו הדרי זצ"ל
שבת ומועד בשביעית - לפרשת ויצא - התפרסות השבת והשביעית Audio Shiur Dvar Torah Video Shiur מו"ר הרב חיים ישעיהו הדרי זצ"ל
שבת ומועד בשביעית - לפרשת יתרו - הר סיני בשבת ובשביעית Audio Shiur Dvar Torah Video Shiur מו"ר הרב חיים ישעיהו הדרי זצ"ל
קרבה שנת השבע-איסור סחורה והפקרת שדה Audio Shiur הרב אהרון מורה
קרבה שנת השבע-איסור קדושת שביעית בפירות Audio Shiur הרב אהרון מורה
הקדמה לשבת הארץ Audio Shiur הרב בנימין יגר
הקדמה לשבת הארץ 4 Audio Shiur הרב בנימין יגר
שמיטת תשע"ה במרחב הציבורי Audio Shiur Video Shiur הרב מרדכי שומרון
יום עיון בנושא שמיטה-דברי סיכום Audio Shiur Video Shiur מו"ר ראש הישיבה הרב ברוך וידר שליט"א
שבת ומועד בשביעית לפרשת פנחס - שלום בשבת ובשביעית Audio Shiur Dvar Torah Video Shiur מו"ר הרב חיים ישעיהו הדרי זצ"ל