English Español
צרו קשר
נושאים

מאגר תורני

Backחזרה לעמוד ראשי

הקשר המיוחד בין תזריע למצורע, אדם כי יהיה בעור בשרו נגע צרעת

ע"י: הרב מרדכי אלון

השיעורים השנה מוקדשים לזכרו של הרב נתן טשסקאלה זצ"ל
ראש אב בית דין פריז
נשיא תנועת המזרחי בצרפת
תרומת קרן ע"ש הרב נתן טשסקאלה זצ"ל
הרב יצחק פסין, מנהל הקרן