English Español
צרו קשר
נושאים

מאגר תורני

Backחזרה לעמוד ראשי

רצח בסעודת פורים - מעשה רבה ור' זירא?!

ע"י: הרב טוביה לפשיץ

השיעורים השנה מוקדשים לזכרו של הרב נתן טשסקאלה זצ"ל
ראש אב בית דין פריז
נשיא תנועת המזרחי בצרפת
תרומת קרן ע"ש הרב נתן טשסקאלה זצ"ל
הרב יצחק פסין, מנהל הקרן